Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika/ce matematike i gospodarske matematike

Natječaji   |   12.04.2018.

STRUKOVNA ŠKOLA

  V I R O V I T I C A

 

KLASA: 100-01/18-01/40

UR.BROJ: 2189-34-01/1-18-1

Virovitica, 12. 04. 2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, Virovitica, objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

 

  1. nastavnika/ce matematike i gospodarske matematike – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za nastavnicu koja je na bolovanju/rodiljnom dopustu)

 

Opći uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN., br. 1/96. i 80/99.).

 

Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u  natječaju (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o pedagoškim kompetencijama ako ga kandidat ima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će školi izvornike svih traženih isprava.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost.

Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz navedene dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumentaciju navedenu na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave dostaviti na adresu: Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, p.p. 54,  33000 Virovitica, s naznakom „za natječaj“.

 

Rok za prijavu je 8 dana od objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Strukovne škole Virovitica.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati  bit će obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole (www.ssv.hr).

natječaj - matematika.docx

Za učenike


Državna matura

 

 

Školska godina 2017./2018.

Kalendar polaganja - ljetni rok
Kalendar i vremenik polaganja - jesenski rok

Potvrde o položenim ispitima državne mature učenici mogu preuzeti u tajništvu škole u petak, 21. rujna 2018. godine od 09:00-12:00 sati.

 

Restoran Strukovne škole Virovitica

Restoran je u sklopu zgrade Strukovne škole Virovitica. U njemu učenici konobari, kuhari i slastičari uz nadzor stručnog osoblja spravljaju i poslužuju jela i uče vještine svojeg budućeg zanimanja. Restoran je opremljen modernom opremom i svime što je potrebno da bi se gosti ugodno osjećali u njemu. Raspolaže s 80 mjesta.

Pogledajte jelovnik

Radno vrijeme

ponedjeljakne radimo
utorak10:00 - 15:00
srijeda10:00 - 15:00
četvrtak10:00 - 15:00
petak10:00 - 15:00
subotane radimo
nedjelja i
blagdani
ne radimo

Za nastavnike


Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.